Loading...
Loading...

MŪSŲ TIKSLAS PASIŪLYTI NAUJĄ, SVEIKO MAISTO VALGIARAŠTĮ

PASLAUGOS:

I. TVARUS VALGIARAŠTIS

 • Valgiaraščio sudarymas pagal amžiaus grupes, specialius poreikius, sezoniškumą ir t.t.
 • Valgiaraščio suderinimas su atitinkamomis institucijomis
 • Valgiaraščio suderinimas su virtuvės darbuotojais, jų apmokymas
 • Nepriklausoma, nešališka virtuvės darbo kontrolė

II. TVARUS VALGIARAŠTIS SU PATIEKALŲ TECHNOLOGINĖMIS KORTELĖMIS

 • Valgiaraščio sudarymas pagal amžiaus grupes, specialius poreikius, sezoniškumą ir t.t.
 • Valgiaraščio suderinimas su atitinkamomis institucijomis
 • Valgiaraščio patiekalų technologinių kortelių parengimas ir nuolatinis atnaujinimas
 • Valgiaraščio suderinimas su virtuvės darbuotojais, jų apmokymas
 • Nepriklausoma, nešališka virtuvės darbo kontrolė

III. TVARUS VALGIARAŠTIS IR EKONOMIŠKAS JO ĮGYVENDINIMAS BEI PALAIKYMAS

 • Valgiaraščio sudarymas pagal amžiaus grupes, specialius poreikius, sezoniškumą ir t.t.
 • Valgiaraščio suderinimas su atitinkamomis institucijomis
 • Valgiaraščio patiekalų technologinių kortelių parengimas ir nuolatinis atnaujinimas
 • Valgiaraščio suderinimas su virtuvės darbuotojais, jų apmokymas
 • Nepriklausoma, nešališka periodiška virtuvės darbo ir sandėlio savaitinė kontrolė
 • Maisto produktų kiekių skaičiavimas ir užsakymo suformulavimas
 • Maisto kokybės kontrolės užtikrinimas
 • Dalyvavimas darbo grupėse vykdant  viešuosius pirkimus, reikalingos informacijos parengimas
 • Įstaigos vadovybės bei savivaldybės informavimas apie trūkumus nustatytus kontrolės specialistų
 • Sveikų mitybos įpročių diegimas pristatant valgiaraštį įstaigos bendruomenei ir visuomenei

III. MAISTO SAUGOS UŽTIKRINIMAS

 • Valgiaraščio sudarymas pagal amžiaus grupes, specialius poreikius, sezoniškumą ir t.t.Geros higienos praktikos diegimas įstaigoje
 • Efektyvus griežtos maisto higienos ir gamybos saugumo standartų diegimasMinimalus sutarties laikotarpis 3 metai.

Kompanijos SANUS CIBUS unikali paslauga – tai modernus sprendimas siekiant aukštesnės maisto kokybės už mažesnę kainą.

Lietuvoje dirba vos 38

akredituoti gydytojai dietologai, o dietistus turi kiekviena įstaiga. Tačiau maisto kokybė netenkina nei įstaigų, nei jų klientų, nes vadovaujamasi praėjusio amžiaus maisto kokybės standartais.

Gydytojas dietologas

Medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo dietologo profesinę kvalifikaciją. Gydytojo dietologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus 10 metų trukmės medicinos studijas (7 metai) ir dietologijos rezidentūrą (3 metai).

Dietistai

Tai medicininės srities  darbuotojai, baigę 3 metų aukštojo mokslo neuniversitetines studijas jie kontroliuoja maisto produktų kokybę, sudaro įstaigų maitinimo kasdieninius planinius bei individualius valgiaraščius, tikrina dietinių patiekalų ruošimą, jų kokybę, maisto ruošimo skyriaus higieninę būklę, moko maisto ruošimo skyriaus darbuotojus higienos reikalavimų.